L’AFA (associació de famílies d’alumnes) és una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de l’ institut.

L’objectiu fonamental de l’AFA és el de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares,  mares i tutors, direcció de l’institut i mestres.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.