Som el principal interlocutor que tenen els professors i l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Permet als pares, mares i tutors reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’institut i sobre temes educatius d’abast més general i recollir propostes i queixes dels pares, mares i tutors d’alumnes de l’institut i fer-les arribar als organismes que calgui.

Administra i gestiona els recursos que aporten els associats per a comprar materials i estris per als alumnes i el centre.

Participa en la presa de decisions del centre mitjançant el Consell Escolar de l’institut.