Estem repartits en comissions (comunicació, pedagògica, obres i festes) des d’on ens organitzem i treballem segons les necessitats de la nostra feina, i a través de les reunions de la junta informem i ens coordinem amb les altres comissions, amb els membres de la junta (presidenta, secretària i tresorera) i els representants de l’AFA al Consell Escolar del Centre. Les reunions de la junta són cada dos mesos.

Un cop l’any, durant el primer trimestre, tots els pares, mares i tutors associats ens reunim en assemblea general i expliquem el funcionament de l’AFA i de totes les activitats que es duen a terme. Durant l’assemblea s’exposa i s’aprova el pressupost anual.