El proper dimecres 4 de març farem la propera reunió de l’afa a la qual ja sabeu que esteu totes i tots convidats.

En aquesta ocasió serà una reunió una mica especial perquè aquest curs hem de fer un canvi de càrrec a la junta actual, el de secretària o secretari, i l’hem de fer el més aviat possible per a poder fer un bon traspàs del càrrec d’ara, fins a final de curs. Així doncs si esteu interessats pel càrrec podeu enviar la vostra convocatòria a afa@afasinscardener.cat i en aquesta reunió farem l’elecció.

D’altra banda també us recordem que a l’AFA treballem per comissions i ens aniria molt bé que us apuntessiu a alguna d’elles (pedagògica, comunicació, obres, festes…) o si creieu que se n’ha de crear alguna de nova que penseu que fa falta, podreu fer la proposta. En aquesta reunió hi hauran membres de totes les comissions per a fer-ne una valoració i explicar-vos què hi fem i què ens fa falta.

Un altre dels punts de l’ordre del dia serà la participació de l’equip directiu de l’institut per parlar de les obres del nou edifici i del batxillerat.

CONVOCATÒRIA JUNTA ORDINARIA AFA SINS CARDENER

Dimecres 4 de març de 2020 a les 20’30h

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Convocatòria per canvi de secretaria i traspàs fins a final de curs
  3. Comissions
  4. Informació sobre les obres i el batxillerat per part de l’equip directiu del centre
  5. Sobrevinguts

Junta de l’Afa del SINS Cardener