Dimecres 15 de gener a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2- Convocatòria per canvi de secretaria i traspàs fins a final de curs
3- Comissions
4- Valoració de l’arrossada
5- Valoració calendaris
6- Sobrevinguts

Junta de l’AFA SINS Cardener

Dates de les Reunions de Junta Ordinàries de l’AFA durant el curs 19-20:

  • Dimecres 15 de gener de 2020
  • Dimecres 4 de març de 2020
  • Dimecres 3 de juny de 2020

Acta de la reunió de la Junta de l’Ampa del dimecres 15 de gener

Assistents: 3 membres de la junta i 6 sòcies

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Convocatòria per canvi de secretaria i traspàs fins a final de curs
  3. Comissions
  4. Valoració de l’arrossada
  5. Valoració calendaris
  6. Sobrevinguts

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior.

2- Convocatòria per canvi de secretària i traspàs fins a final de curs
Es pot fer un correu i un missatge a les famílies perquè es presentin a la convocatòria i també per recordar a totes que l’AFA treballa per
comissions i que també es poden apuntar a alguna d’elles (pedagògica,
comunicació, obres, festes…) O crear alguna de nova que pensin que fa
falta.
A la propera reunió de l’AFA del dimecres 4 de març podem aprofitar,
donat que un dels punts a parlar ha de ser les obres del nou edifici i que s’espera més participació, per fer la tria entre les persones que es
presentin al càrrec.
Aprofitem per fer saber que el càrrec és compartit ja que treballem per
comissions i que la secretària farà el seguiment i el traspàs fins a final del curs present.

3- Comissions
A la propera reunió convocarem a un membre portaveu de cada comissió per tal de fer una valoració i una crida a les famílies que vulguin ser-hi.
Al Xavi, el pare que s’encarrega del temes informàtics li demanarem si
podem tenir correus per les comissions amb el domini de l’AFA.

4- Valoració de l’arrossada
La valoració del menjar és molt positiva donat el fet que vam haver de
canviar a última hora de cuinera. Ens la va fer el Botines i ens va agradar molt. Finalment es van vendre 65 tiquets.
Es valora que s’hauria de donar la possibilitat de pagar en efectiu per les persones que els cobren comissió per transferència. També veiem que per pagaments d’aquests tipus (dinar, calendaris…) no cal que ens facin arribar el comprovant, és fàcil de controlar sempre que el concepte estigui ben identificat (s’ha d’insistir al fer el full informatiu en que han de posar-ho bé).
El dinar va ser en rotllana (es van col·locar les taules d’aquesta manera), vam estar molt agust. També hi havien més mestres que en darreres arrossades.
Els alumnes de 4t van fer els cafés i els hi vam pagar. Tot i així creiem que no els hi va sortir tant bé l’esmorzar i begudes que van tenir a la venda. Estaven a un lloc de poc pas, a la cuina del centre, i no se’ls veia prou.
Als jocs de Guixot 8, que va demanar el centre i va pagar l’AFA, no li
donem una valoració positiva perquè no va agradar als alumnes. Van
gaudir més els germans petits i els adults assistents. Els inflables per
adolescents que s’havien llogat altres anys els agraden molt més i a més surten millor de preu.
Trobem a faltar més recull gràfic per tal de poder publicar al web o enviar als grups de classe i així engrescar més a les famílies a participar els propers anys.
Parlem i estem totes d’acord en que l’arrossada s’ha de fer a principis
d’octubre, tant per la integració de les noves famílies com pel temps. Per anar bé s’hauria d’implantar fixe el primer dissabte d’octubre, el proper curs seria el dia 3 d’octubre. Quedem que al proper Consell Escolar es farà la demanda de que s’aprovi això.

5- Valoració calendaris
La idea ens sembla que ha sigut molt bona però ha suposat molta feina
per la desorganització i també per la manca de temps. S’han demanat 130 calendaris a 1,75€ la unitat i s’han venut 108 a 8€ per tant el benefici és de 636,5€.
Com que encara queden unitats per vendre tornarem a passar la
informació pels grups de WhatsApp i per correu.
Els propers cursos s’ha de començar a fer les fotos a finals de setembre
principis d’octubre i maquetar a finals d’octubre. Per tenir temps de poder integrar a totes les persones que no puguin ser el dia que es fa la foto de grup. Aquesta vegada va haver una nena que no se la va incloure tot i que la foto individual es va fer. No va haver la comunicació de que s’havia fet i per tant no es va poder integrar a la foto del seu grup. Ens vam adonar quan la mare ja s’havia quedat els calendaris, que els ha tornat i se li han abonat.

6- Sobrevinguts
– Les ampolles que s’han de repartir als alumnes de les famílies sòcies
estan al centre des de finals d’octubre. En principi s’havien de
serigrafiar amb el logo de l’AFA i el nom al taller que fan els alumnes
però la realitat és que no s’està fent amb la rapidesa que pensavem.
Demanarem que els hi donin ja i que no ho facin perquè el curs ja
està molt avançat. Els boc’n roll ja els hi han donat.
Decidim que els boc’n roll els donarem cada any pel desgast que
puguin tenir. L’ampolla ho acabarem de decidir quan tinguem dades
de la durada. En principi s’estima que pot durar els 4 anys i que se li
hauria de donar als nous socis de 1r i noves incorporacions.
La carpeta i l’agenda es fa càrrec el centre ja que és des d’aquí que
es valora la seva acció pedagògica. L’AFA s’encarrega de pagar 4
dels 8 tallers que fan els alumnes.

– L’Ajuntament de Sant Joan fa conveni amb l’AFA amb el que ens
otorgan 578€ a l’any que s’han de justificar. Ens hem informat i
sabem que pot ser amb les factures dels tallers, l’import és més que
suficient.

– Al grup de WhatsApp de 2n B hi ha hagut un debat acalorat i poc
respectuós sobre la decisió del centre de fer, aquest any, unes
colònies que duren 3 dies i que van lligades amb el projecte que
estan fent. El preu d’aquestes els hi va semblar excessiu. Es va haver
d’aturar i demanar confiança i respecte. S’ha parlat amb el mestre
responsable i se li ha demanat una reunió informativa per als pares.
Creiem que, per part de les famílies, no són maneres de reclamar
una explicació però també pensem que el centre havia d’haver
previst que algunes d’aquestes no estiguin preparades per rebre
notícia via paper informatiu.

Tanquem la sessió a les 22’00 amb data per la propera reunió que serà el dimecres 4 de març de 2020.