Dimarts 4 de juny a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior
 2. Trobada amb l’Institut
 3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes.
 4. Calendari de reunions i altres esdeveniments del curs vinent5- Sobrevinguts
 5. Precs i preguntes

Junta de l’Afa SINS Cardener

Acta de la reunió de la Junta de l’Ampa del dimarts dia 4 de juny.

Assistents: 3 representants de la junta i 5 sòcies

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Trobada amb l’institut
 3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes.
 4. Calendari de reunions i altres esdeveniments del curs vinent
 5. Sobrevinguts
 6. Precs i preguntes

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2- Les coses que el centre vulgui que des de l’Afa ens fem càrrec ens han de fer la sol·licitud i acompanyar de la factura justificant de la despesa a nom de la nostra associació.
Pren consciència, amb tot el que es fa des de serveis socials i des del
centre hi han 10 famílies que no arriben. Són 15€ per alumne, en total
150€ que ens demanen a l’Afa per no deixar-los fora.
Ens han passat un exemplar del PEC (Projecte Educatiu del Centre) perquè la comissió pedagògica el revisi.

3- Un cop fetes les comissions del curs que ve hauria de sortir un
representant per venir a les reunions de Junta Ordinària.

4- Arrossada – Acordem que el dia de l’arrossada ha de ser el 3r dissabte d’octubre. El proper curs és el dia 19. Es parla de la necessitat de que el centre s’impliqui en assistir aquest dia i poder veure la manera entre totes les parts d’implicar a les famílies. Per exemple que actuï la SINS Band, muntar algun tipus de dinàmica en forma de joc, una actuació de final de festa… Passem les idees a la comissió de festes perquè les madurin.

Assemblea General de principi de curs – Dimecres 6 de novembre

Dates de les Reunions de Junta Ordinàries de l’AFA durant el curs 19-20:

 • Dimecres 25 de setembre de 2019
 • Dimecres 15 de gener de 2020
 • Dimecres 4 de març de 2020
 • Dimecres 3 de juny de 2020

5- Sobrevinguts:

a- Regals a les persones sòcies de l’AFA.
L’agenda es troba que tamany fol és molt gran i queda desaprofitada.
La carpeta també hi han molts alumnes que no les fan servir.
El boc&roll sí que es troba útil i un bon regal.

b- Dies de lliure disposició del curs 19-20:
– 5 de desembre
– 20 febrer
– 4 de maig

Tanquem la sessió a les 22’25 amb data per la propera Junta el dimecres 25 de setembre de 2019.