Dimarts 14 de maig a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior
  2. Trobada amb l’Institut. Amb l’assìstència de David Atzet, Director del centre
  3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes
  4. Sobrevinguts
  5. Precs i preguntes

Junta de l’Afa SINS Cardener

Acta de la reunió de la Junta de l’Ampa del dimarts dia 14 de maig.

Assistents: 3 representants de la junta i 13 sòcies.

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Trobada amb l’institut. Amb l’assistència de David Atzet, Director del centre.
  3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes.
  4. Sobrevinguts
  5. Precs i preguntes

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2- El David excusa la seva presència a la reunió d’avui perquè no es troba bé.
Com que l’Institut ha anat comprant material i s’han passat de pressupost demanen que des de l’AFA es faci una aportació. Demanarem que ens diguin quin és l’import i que ens passin una factura.

Pren consciència. Des de direcció es demana que es bequin alguns dels
alumnes com ja s’havia fet abans. Des de l’Afa no es recorda que s’hagi
becat a cap alumne. El que si es recorda és que un any es va pagar
l’autocar d’alguna excursió. La valoració per poder ajudar als alumnes
hauria de ser per serveis socials. Si l’Institut ens digués a qui s’hauria
d’ajudar es faria? Comenten que es una cosa que no ha de ser de l’Afa
que les famílies han de demanar les beques que corresponen.

Tema cantina. Ja ens van demanar una nevera i ens aclareixen que no
seria per tenir begudes ensucrades, com pensàvem que poden haver
pensat. Seria per tenir algun iogurt i entrepans o embotit per poder fer-lo si algú s’oblida i així que els de 4t , seran ells qui la portaran, puguin treure diners pel seu viatge de fi de curs, no per aquest curs. Resposta per part nostra: Donarem veus a veure si surt una nevera.

Arrossada. Surt la realitat de que les famílies a secundària no participen tant en les activitats que es proposen. No hi ha expectatives de que això canviï. Estem bastant pessimistes en aquest sentit. Surten varies idees: posar una data més o menys fixe a l’inici de curs, implicació del centre amb alguna proposta que l’alumnat formi part i tot això portar-ho al Consell Escolar.

El 21 de juny es fa una botifarrada per els alumnes i per tancar l’any i el centre va proposar que l’Afa s’impliqui i s’obri a les famílies. No es veu que això arribi a funcionar perquè es fa en horari de migdia un divendres quan les famílies dels alumnes treballen, però estem d’acord en que s’obri a les famílies.

En principi no es podrà fer aquest any l’horari intensiu les darreres
setmanes de curs perquè el Departament no vol. Avui ha hagut un Consell Escolar Extraordinari per parlar d’això.

3- Pedagògica. Estan pendents de que el David les convoqui per parlar de quines xerrades es proposaràn.

De cara al curs que ve per part de la Generalitat es faran dues sessions
informatives pels pares “Connecta amb els teus fills”.

Psicòloga i Sexòloga que va fer la darrera xerrada-taller. Va agradar molt.

4- La denominació “AFA” en comptes “d’AMPA” està aprovat.

Les portes obertes d’una setmana que havien de ser al febrer en principi sembla que seran a finals de maig.

Els Plans d’Acció. No té sentit que es repeteixi un Pla d’Acció. En principi no caldria tot i que es pot fer. Es pacta amb el mestre i es canvia el contingut si és per ampliar coneixements, o bé es fa el mateix si és que no s’ha assolit el contingut. Tampoc hi ha preferència per apuntar-se abans que un altre. En tots els casos es pacta amb el tutor i s’intenta que en algun moment l’alumne pugui fer el PA que no ha pogut fer perquè hi havia massa alumnes que el van triar.

Per la propera reunió quedem que s’han de buscar les dates de reunions, assemblea, canvi de junta i festes.

Es tanca la sessió a les 21’55h amb convocatòria per la següent reunió el dimarts dia 4 de juny de 2019 a les 20’30h.