Dimarts 14 de maig a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior
  2. Trobada amb l’Institut. Amb l’assìstència de David Atzet, Director del centre
  3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes
  4. Sobrevinguts
  5. Precs i preguntes

Junta de l’Afa SINS Cardener

Acta de la reunió de la Junta de l’Ampa del dimarts dia 14 de maig.

Continua llegint