Dimarts 2 d’abril a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior
 2. Trobada amb l’Institut
 3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes.
 4. Sobrevinguts
 5. Precs i preguntes

Junta de l’Afa SINS Cardener

Acta de la reunió de la Junta de l’Ampa del dimarts 2 d’abril.

Assistents: Presidenta, tresorera, secretària i 9 sòcies.

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Trobada amb l’Institut.
 3. Informació de la feina de les comissions: Comunicació, pedagògica, obres i festes.
 4. Sobrevinguts

1.-Es llegeix i s’aprova l’acta anterior
2.- Hi ha hagut poca participació en les jornades de neteja i endreça que van convocar.

El David encara no s’ha reunit amb el departament pel tema del Batxillerat i per això no ha vingut a aquesta junta. Quan tingui aquesta informació vindrà i ens explicarà això i els dubtes que es plantegen a l’acta anterior.

Consell escolar del 25 de març:
-Es van presentar els pressupostos al Consell Escolar. La Sònia ens fa cinc cèntims. El romanent s’ha gastat bastant per què esperaven més dels Erasmus i finalment no els hi ha concedit el departament. Per això
demanen més pressupost. Per poder afrontar aquests imprevistos.

-Les preinscripcions previstes pel curs que ve són:

 • 1r 2 línies
 • 2n 2 places
 • 3r cap plaça
 • 4t 7 places

– Com que ara no es farà recuperació al setembre, al tercer trimestre ja es sabrà segur el nombre de places.

-A la reunió amb els directors dels centres el David va demanar
expressament que a les escoles de primària no es parli malament del SINS, es veu que és una cosa que es dóna bastant.

-Els dilluns a la tarda els alumnes que tenen sancions van a l’institut a fer feines.

Serveis territorials:

-Al principi de març es va parlar amb ells. Han demanat una dotació de 1⁄2 professor més.

-Pel tema del batxillerat es va proposar una reunió a la que assistiran Afa i Direcció. Cap al maig-juny sabrem alguna cosa més.

-El nombre d’alumnes de fora del municipi és d’un 30%

-Es demana un increment al departament de 10.000€ perquè direcció
considera l’institut semi concertat per la inversió que han de fer els pares.

-Demanaran fer del 10 al 21 de juny jornada intensiva fins a les 13’30h

-Abans del viatge de 4t ja hauran fet la recuperació.

-Notes finals el 7 de juny. El 26 de juny les de recuperació.

-Festa de final de curs. Botifarrada el divendres 21 de juny. En principi la fan els de 4t per treure diners. Normalment no és oberta a les famílies.

3.- Comissió de Festes:

-Festa de primavera. Es proposa el dissabte 4 de maig per fer l’arrossada que normalment es fa a principi de curs i es va ajornar pel mal temps.

S’han de fer tiquets i posar-los a la venda el més aviat possible. La fa la
Vicenta de Fonollosa però ella cobra les racions que encarreguem, per això s’hauria de fer sota reserva. Es pot fer un concurs de postres per les famílies assistents. S’ha de posar una data límit per adquirir els tiquets. Els que vinguin el mateix dia sense tiquet hauran de portar menjar.

La comissió ens informarà de com concreten el tema dels tiquets, com
cobrar-los, es pensa si es podria fer de manera telemàtica amb un ingrés al compte de l’Afa i que el comprovant sigui el justificant. Amb això ens assegurem les racions que s’han d’encarregar.

-Portes obertes. Va haver-hi un mal entès perquè vam entendre que no
s’havia de posar res de menjar. El dimecres abans es va parlar amb el
centre i finalment es va posar coca, xocolata i beguda per part de l’Afa.

Els canapès que havien de fer els alumnes que feien al taller de cuina els van fer durant el mateix matí.

Comissió pedagògica:

-La comissió pedagògica s’ha de reunir amb el centre per poder pensar en conjunt amb els temes d’interès.

Comissió de comunicació:

-S’encarregarà de la difusió de la Festa de Primavera.

S’hauria de convocar a les comissions d’obres, pedagogia i gènere per
començar a treballar com a comissions mixtes.

4.-Es parla de fer una reunió de junta ordinària per trimestre a partir del curs vinent. Si cal es poden fer les reunions extraordinàries que calguin però una al més és excessiu. No hi ha tants temes a parlar. Acordarem les dates a la darrera reunió d’aquest curs prevista pel dimarts 4 de juny.

-Els alumnes demanen una nevera per fer una cantina. Quin tipus de
menjar i/o beguda es vendria? L’alimentació és important i no ens sembla bé que tinguin accés a begudes ensucrades o bolleria industrial. Seria per treure diners pels alumnes de 4t. A cada assemblea els alumnes ho demanen. No ho veiem clar s’hauria de tornar a valorar.

-Es comenta que els alumnes de 4t poden portar el bar el dia de
l’arrossada.

-La SINS Band tocarà Fonollosa el divendres 24 de maig a les 11h.

-Necessitem un llistat amb el pressupost de totes les demandes que tenim de part del centre per poder saber fins a on pot arribar l’AFA. Com a entitat sense ànim de lucre no haurien de quedar molts diners d’un any per l’altre però s’ha de veure que es pot gastar. Els diners s’haurien de fer servir durant l’any escolar amb els alumnes de les famílies que hi són ara.
Tot i que sempre és bo que quedi una mica de romanent.

-Consell Municipal. Surten les següents sòcies com a representants:
.Meritxell Folch
.Carme Muñoz
.Elisabet Maraver

Omplim els papers per què els hi puguin enviar la convocatòria.

Tanquem la sessió a les 22’10h i quedem per la propera Junta que serà el dimarts 7 de maig de 2019 a les 20’30h