Dimarts 6 de novembre a 2/4 de 9 del vespre

Des de l’Associació de Mares i Pares us volem donar la benvinguda a aquest nou curs i ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dimarts 6 de novembre a 2/4 de 9 del vespre a l’aula polivalent de l’institut.

L’ordre del dia serà al següent:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Presentació estat de comptes del curs 2017-2018.
 3. Aprovació del pressupost anual.
 4. Informació de les comissions: comunicació, pedagògica, obres i festes.
 5. Informació reunió Consell Escolar dia 3/09/2018
 6. Renovació de càrrecs de la Junta directiva de l’AMPA.
 7. Proposta canvi de nom AMPA/AFA
 8. Sobrevinguts.
 9. Precs i preguntes.

Des de l’AMPA pensem que és molt important participar en el desenvolupament del projecte educatiu de l’institut i entre tots podem fer que l’institut sigui millor.

Qualsevol suggeriment, aportació, idea o col·laboració és sempre ben rebuda.

Ampa SINS Cardener

Acta de l’Assemblea general ordinària de l’Ampa del dimarts 6 de novembre.

1.- S’aprova l’acta de l’assemblea anterior

2.- La tresorera ens presenta els comptes del curs passat.

‣ Trobem que l’AMPA no ha de pagar les dietes dels mestres que van al viatge de fi de curs de 4t, s’hauria de parlar perquè l’any passat va suposar una despesa de 400€. També ens agradaria poder rebre un retorn sobre la formació/auditoria a la que l’AMPA va fer una aportació de 2000€.

‣ També ens presenta el pressupost d’aquest curs.

3.- S’aprova el pressupost anual inclós els diners que ens demanen per ordinadors i xerrades amb la condició que hi hagi la demanda d’una font pel pati i més guixetes com a intercanvi.

4.- Comissions:

• Comunicació: es demana des de comunicació un import de uns 60€ anuals per poder disposar d’un servidor i un domini propis en el que no surtin anuncis. També un pressupost anual d’uns 40€ per la gestió de la protecció de dades des d’un despatx d’advocats.

• Festes: La festa de l’arrossada s’ha ajornat per falta de temps en l’organització fins a la primavera. Es fa una crida per si algú coneix un voluntari que pugui fer de cuiner/a.

• Pedagògica: Ahir es va fer el SINS cafè que va estar molt bé, van assistir 36 persones. Es projecta des de la comissió continuar fent més sessions i també algunes xerrades interessants que encara estàn per definir.

5.- Consell escolar. Es va fer un consell exprés per aprovar la carta de compromís va durar 15 minuts i van anar dues mares convidades perquè les persones que composaven el Consell per part de les families aquest any ja no hi són, per diferents raons. Ara hi ha el procès de reelecció de membres del Consell, per tot això s’ha enviat des del centre un correu amb tota la informació.

6.- Renovació total de càrrecs de la Junta Directiva

L’ Anna M. Pérez deixa de ser la presidenta, Concepció Morros deixa de ser la secretaria i Montse Puig deixa de ser la tresoreria.

Es constitueix una nova Junta quedant de la següent manera:

 • Presidenta: Meritxell Folch
 • Secretària: Isa Peña
 • Tresorera: Olga Menoyo

7.- Canvi de nom d’AMPA a AFA (Associació de famílies d’alumnes). S’aprova per unanimitat el canvi de nom. (22 vots d favor, 0 en contra, 0 abtencions) També s’aprova per unanimitat la modificació dels estatuts de l’ampa/afa.

Caldrà presentar la documentació per poder fer el canvi de nom i fer la modificacaió dels estatuts.

8. Sobrevinguts:

• Hi ha la necessitat de saber que es pot fer des del centre amb el tema dels robatoris.

• Trobem necessàries més guixetes per poder deixar les moxilles sense perill. Ara mateix són compartides i no n’hi ha per tothom.

• Demanarem la possibilitat de que hi hagi una font al pati.

• Loteria. Es fa la reflexió de que la loteria, que altres anys se’n ocupava l’AMPA, aquest any l’han fet els alumnes de 4t i per tant no hi haurà els ingressos que anteriorment tenia l’AMPA per poder ajudar a aquests o d’altres. Per altres anys s’hauria de parlar amb l’institut per poder saber abans qui la farà. Aquest any ha estat a punt de solapar-se amb la que normalment fa l’AMPA.

• Des de Direcció ens demanen una aportació de 3000€ per poder comprar ordinadors de recanvi per als alumnes que no el porten o el tenen espatllat i un import a definir per cobrir dues xerrades, una de l’Enric Bastardas pels de 4t i un altre de la Maria Navarrete per 2on.

• Es comenta que hi ha xerrades des de la Diputació que són gratuïtes i algunes poden ser interessants.
Des de la comissió pedagògica ens expliquen que hi han persones que s’informaran d’això i també d’alguna possible subvenció per cobrir les xerrades que no entren a l’oferta.

I per tal que consti als efectes oportuns, es signa aquesta acta a Sant Joan de Vilatorrada, a 6 de novembre de 2018.