El propassat dijous 25 de maig es va realitzar al centre una xerrada sobre contaminació electromagnètica per part de Carles Labèrnia, arquitecte tècnic responsable de l’anàlisi de camps electromagnètics que es va fer a la SINS Cardener durant el mes de març. En Carles ens va remarcar, tal com ja haviem exposat fa uns dies al blog de l’AMPA (“Alerta, Perill per Radiació!“), una sèrie d’aspectes a no oblidar i ens va suggerir una sèrie de recomanacions per tal de minimitzar el risc al que, vulguem o no, estem sotmesos.

Així, doncs, cal recordar que:

  1. L’exposició de la nostra societat a ones electromagnètiques no ionitzants (mòbils, wifis, bluetooth, comandaments a distància, ..) no és, ni de bon tros, innocua; motiu pel qual ens referim a aquesta fenomen com a contaminació electromagnètica,
  2. que no hi ha consens sobre els valors de radiació acceptables. Així doncs, mentre que a EUA els valors acceptats als són 6000 vegades més que els recomanats per un informe científic europeu rigurós (Bioinitiative 2012), al nostre país és de 4500 vegades més I a Liechenstein, en canvi, han acceptat els valors de l’esmentat informe (1µW/m²) com a valors límit
  3. davant la multitud de possibles implicacions nefastes (com les ja esmentades a ‘’Perill x radiació..’’), cal seguir el principi de precaució ALARA (acrònim en anglès que ve a dir: “tan baix com sigui raonablement possible”).

Davant d’aquests perills, quins consells podem seguir?

3.1) Consells referents a l’ús del mòbil.

Tinguem present que:

-el mòbil emet radiació contínuament per buscar línia.
-quan menys cobertura hi ha, més alta és la senyal que emet
-just en el moment de la trucada (tant qui la fa, com qui la rep), és el moment de màxima emissió

Per tant, es recomana:

a) Allunyar-se del telèfon fins que s’hagi establert la trucada o, millor encara, emprar auriculars.

b) No emprar el mòbil dins del cotxe, ja que en estar en moviment, el telèfon està contínuament buscant línia i, per tant, emetent radiació

c) Un cotxe o una cargolera d’una escola, en ser metàl·liques, actuen com una caixa de Faraday, és a dir, dificulten que la radiació de dins surti cap a fora, però també que la de fora arribi a dins. En el cas dels cotxes, és recomanable que ningú del cotxe l’empri mentre es condueix per les possibles conseqüències que pugui tenir en la capacitat d’atenció del conductor

c) Buscar llocs amb bona cobertura i evitar emprar-lo quan no n’hi hagi

d) Desconnectar la connexió de dades del mòbil tant com sigui possible (per ex. posant-lo en mode avió) ja que, són les dades dels telèfons 3G, 4G.. 5G (cada cop més potents i amb més risc!) les responsables, principalment, de l’emissió electromagnètica

e) Emprar missatgeria (estil whatsapp) apartant el telèfon de nosaltres és més recomanable que trucar I posar-nos l’aparell a l’orella (a prop del nostre cervell!). Tanmateix, cal no oblidar que el whatsapp utilitza la connexió de dades del mòbil

f) No col·locar el telèfon mai en contacte directe amb el cos ni a prop de zones sensibles (cor, cervell, genitals..)

3.2) Consells referents a l’ús d’ordinadors i WiFis

a) Tractar de minimitzar l’ús de WiFis i cablejar tant com es pugui

b) Tancar el router durant la nit (és durant la nit quan els nostres cossos són més sensibles)

c) Idealment, encendre i apagar-lo només quan l’haguem de necessitar

d) Pel que fa a les antenes de telefonia, les companyies tenen dret a posar-les on els convingui. És pitjor una altena potent que una de menys potent acompanyada de repetidors per extendre la senyal. Tenir una antena al terrat de casa actua com un paraigües, de manera que nosaltres no en rebem les conseqüències, però si els habitatges que l’envolten (I que queden for a del “paraigües”)

e) Hi ha una app pel mòbil (wifi analyzer) que et permet monitoritzar la senyal que arriba a casa així com veure la intensitat de casacuna d’elles

3.3) Consells referents a l’ús d’electrodomèstics

a) Els auriculars sense altaveu, que funcionen per aire, no generen camps magnètics a l’orella com els altres

b) Els telèfons inalambrics són també molt perillosos, ja que fa que tinguem no només un emissor sinó també un receptor a dins de casa. Com que no el podem apagar.. està contínuament emetent radiació. Suggeriment: substituir-lo per un per cable o bé adquirir-ne uns …. que només emeten quan arriba una trucada i no permamentment.

c) Hi ha altres aparells que poden ser sospitosos d’emetre radiació perjudicial pel nostre cos, com ara les vitroceràmiques. Especial atenció a les embaraçades! La vitro queda a l’alçada del nostre ventre!

d) La recomanació més aconsellable és la d’apagar tot tipus d’electrodomèstics mentre no s’empren, especialment de nit (pels motius ja exposats). Es calcula a més a més que, si ho fèssim, estalviariem entre 100 I 200€ anuals

e) Pel que fa als intercomunicadors per escoltar si ploren els nadons, se’n desaconsella l’ús. Cal pensar que emeten radiació I que estan molt a prop del cap del nadó

f) Pel que fa als microones, cal estar-ne amatents ja que poden tenir fugues. Una manera pràctica de comprovar-ho, és posar-hi el mòbil a dins, tancar la porteta I aleshores, trucar-lo. Si rep la trucada, voldrà dir que el microones no està ben aillat I que deixa passar radiació.

Ampa SINS Cardener