El Cardener necessita un institut. Les infraestructures que tenim en aquest moment no són adequades per poder desenvolupar el projecte educatiu del centre i és urgent trobar-hi una sol·lució. Quan tots ens havíem fet la idea que hi hauria un nou emplaçament per a la construcció d’un nou institut en un temps raonable (1-2 anys) sembla ser que no serà així. Quines opcions tenim?

  • Opció A: construcció nova en l’emplaçament ja fixat a principis de curs que permetria el creixement, mantenint una tercera línia estable i la opció del batxillerat amb l’inconvenient que, tot plegat, trigaria al voltant d’uns 4 anys, pel cap baix.
  • Opció B: adaptació de l’espai existent amb l’ampliació cap al bosc d’alzines de la zona nord. No caldria interrompre les classes, ja que un cop estigués feta l’edificació més important, ens hi traslladaríem per deixar-los acabar. Implicaria mantenir-nos en dues línies i la possibilitat de crear un batxillerat limitat.
  • Opció C: cercar un emplaçament nou per encabir-hi una agrupació de cargoleres. Aquesta opció és la que menys restringeix el creixement del centre, pot ser ràpida de fer (tan ràpida com ha estat la col·locació dels mòduls d’aquest curs), relativament poc costosa però, pel fet que no hi ha terrenys disponibles al municipi, implicaria traslladar-lo fora. Si bé pot ser una incomoditat, es creu que es podria demanar un servei d’autobús per facilitar-ne el trasllat.